AFFÄREN VESTERBERG


vesterberg

Ytterligare en artikel hinner vi klämma in innan det är dags för stängning av sajten. I fallet med Josefine Vesterbergs övergång från Luleå till Udominate har det kommit fram uppgifter som delvis kastar nytt ljus över den överraskande övergången. Och det kan vi ju inte låta bli att berätta om.

Att ligans bästa spelare flyttar till värsta konkurrenten och den geografiskt närmastbelägna ligaklubben borde skicka chockvågor över Luleås basketsamfund. På sätt och vis kan man nog också säga att så har skett. Det måste vara svårt att försonas med den verklighet som innebär att en av Luleås kulturbärare och den som framtiden skulle kunna byggas kring, nu är borta. ”Det handlar om en storm, en ilska som inte liknar något annat jag varit med om”, skriver t ex Luleåbloggaren Peter Lindvall när han beskriver de reaktioner han fått från folket i Luleå.

Att klubben ens kunde tänka tanken att låta Vesterberg gå förefaller för många vara orimlig. Den som får stå till svars är klubbdirektören Urban Nordh. En uppgift som förts fram på flera håll är att Nordh och klubbens organisation rent affärsmässigt är överlägsen inom den svenska dambasketen, men att kunskapen om det sportsliga, liksom värderingen av spelare, inte finns i motsvarande grad. Nordh skulle nog vilja ha hela processen med Vesterbergs kontrakt ogjord och mår säkerligen inte så bra just nu.

Sett med Luleåögon går det inte heller att befria Jens Tillman från allt ansvar. Naturligtvis har inte coachen varit ovetande om vad som skett och hur turerna har gått. Det har ju handlat om hans viktigaste spelare. Att han varit informerad om händelseutvecklingen, även om Nordh skött de direkta förhandlingarna med agenten, står nog alldeles klart. Allt tyder på att de körde en tuff förhandlingstaktik mot Vesterberg och hennes agent, ett spel som dock inte höll.

För att Josefine Vesterberg skulle skriva på ett nytt avtal med Luleå var det viktigt för henne att få ett kontrakt med en exitklausul, som skulle ge henne möjligheten att gå utomlands om ett bra erbjudande skulle komma. Från klubbens sida propsade man på ett tvåårigt avtal, vilket hade låst henne i Luleå under två säsonger. Det som erbjöds från klubbens sida var att Vesterberg visserligen skulle kunna skriva på för en utländsk klubb under avtalstiden, men att detta skulle vara förknippat med en ”utköpskostnad”, att betalas av Vesterberg själv eller av den nya klubben.

Sannolikt var man så säker på att hon ändå skulle stanna, att man körde en ”hard bargain”. Och att stjärnan skulle flytta sina bopålar till Umeå fanns nog inte på kartan.

Av någon anledning var det alltså viktigt att låsa upp Vesterberg under två år, medan många av de andra spelarna, inte minst alla importerna, bara har avtal för en säsong. Det gäller även den unga holländskan Janis Ndiba, som Luleå har erbjudit ett kontrakt för nästa säsong. Hon är oprövad på ett helt annat sätt än Vesterberg och har varken svenskans meriter eller uppskattas ha samma potential. Intressant är också Ndiba fått ett löneförslag som ger henne över 10 000 mer i månaden än vad Vesterberg hade i lön. En annan jämförelse visar att importer som Julie Vanloo, Sofie Hendrickx och Tina Trebec tjänade tre gånger så mycket netto i månaden som Vesterberg.

Att värdera spelare på detta sätt anförs från flera håll som både märkligt och okunnigt, och anses vara den viktigaste orsaken till att man till slut tappade Vesterberg. Det framställs som en gåta att en spelare av Vesterbergs kaliber undervärderas så grovt i förhållande till de utländska spelarna. Det enda rimliga hade förstås varit att ge henne villkor som hon kunde acceptera, och dessutom bäst betalt av alla i laget eftersom hon spelar mest och bäst.

Lönens storlek var dock inte den springande punkten för Vesterberg i diskussionerna om ett nytt kontrakt med Luleå. Hennes krav var två: dels avtalstiden/exitklausulen, och dels att hon ville att det skulle tecknas en elitförsäkring för henne. Det handlar om en premie för att försäkra sig mot skador och liknande, något som inte är ett obligatorium utan snarare tycks vara sällsynt bland svenska spelare. Med Vesterbergs skadehistorik förefaller detta vara ett rimligt krav till en rimlig kostnad. Premien lär ligga på några tusenlappar per år.

När klubben inte kom Vesterberg tillmötes på de två punkterna, kontaktade Vesterbergs agent Udominate. Inför utsikterna att göra ett jättekap presenterade Oscar Stenberg snabbt ett kontraktsförslag. Förslaget innehöll en kraftfull ökning av månadslönen, men framför allt villkor som tillgodosåg det som Vesterberg önskade men som Luleå inte ville erbjuda. Hur turerna därefter exakt gick mellan de båda klubbarna och Vesterberg har inte gått att få fram, men klart är att Vesterberg i ett skede tackade nej till Udominate, antagligen i tron att Luleå trots allt skulle komma henne till mötes. Möjligen fick hon också kalla fötter inför utsikterna att skriva på för arvfienden och lämna sin hemstad och hemmaklubb, en tvekan som inte är svår att förstå.

Agenten informerade hur som helst Nordh om innehållet i det bud som Vesterberg fått från Udominate för att öppna upp för nya förhandlingar. En del framsteg lär ha gjorts, men inte på alla punkter och fortfarande sannolikt övertygad om att hon till slut ändå skulle välja att stanna i Luleå, lät Nordh i ett mejl till agenten förra fredagen meddela: ”Hälsa Josefine och önska henne lycka till i Umeå”.

Att få ett sådant budskap måste ha varit som en smäll i ansiktet för Josefine Vesterberg. Hade det kommit dithän att Luleå inte längre ville ha henne kvar? Med den dörren låst och med Oscar Stenberg som fortsatte att ligga på för en övergång, gjordes så affären klar mellan Udominate och Josefin Vesterberg. Enligt uppgift skall Luleå till slut ha kommit med en eftergift och släppt kravet på tvåårsavtal och utköpskostnad, men då hade redan det nya kontraktet undertecknats.

Och därmed var den skrällartade övergången ett faktum.  Luleås chansartade förhandlingstaktik höll inte. Konsekvensen är att de nästa säsong spelar utan sitt starkaste kort och måste betala 3-4 gånger den kostnad de hade för Vesterberg för att få en spelare av motsvarande kaliber. I Udominate sitter de däremot hur nöjda som helst. Inte bara har de rott den mest spektakulära övergången på evigheter i hamn. De har också gjort det till en sannolikt rimlig kostnad och stärkt sina positioner högst väsentligt inför nästa års liga.

 

Share
Updated: 21 maj, 2016 — 09:28
All rights reserved © 2016 PASSION4BASKETBALL.SE